Hervatting Judo en Karate trainingen – versoepelingen vanaf 19 mei

Hervatting Judo en Karate trainingen – versoepelingen vanaf 19 mei

Beste (Ouder/verzorger van) leden,

Na een tijd van het verzwaren van restricties worden er vanaf woensdag 19/05/21 COVID-19 versoepelingen van kracht.

Net zoals in het verleden baseren wij ons bij de uitvoering van de toegestane versoepelingen op de richtlijnen van het RIVM, de JBN en NOC/NSF en worden de exacte procedures in overleg met de gemeente Winterswijk opgesteld.

De algemene maatregelen blijven uiteraard onverminderd van kracht:

 • Heb jezelf, of een gezinslid klachten, dan blijf je thuis;
 • Ben jij, of een gezinslid in de afgelopen dagen positief getest op Corona dan kom je niet trainen en blijf je thuis volgens de RIVM richtlijnen.

Vanaf 19 mei aanstaande “keren we terug” naar de volgende protocollen:

 • Het Budocentrum is uitsluitend toegankelijk voor actieve sporters, trainers en bestuursleden, dit betekent dat voor ouders van sporters de huidige “Kiss & Go regel” van kracht blijft:
  • Uw zoon/dochter wordt voor de deur afgezet en uitsluitend uw zoon/dochter (de actieve sporter) mag het pand binnen treden;
  • Bij binnenkomst desinfecteer je je handen, bij de daarvoor bestemde desinfectie zuil.

Wanneer je de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt, maar die van 27 nog niet:
Dan respecteer je OVERAL, buiten en BINNEN op de mat, minimaal 1,5 meter afstand van elkaar, met als enige uitzondering de trainingen buiten in de tent.

Indien je de leeftijd van 27 wel hebt behaald:
Dan respecteer je OVERAL minimaal 1,5 meter afstand van elkaar, zonder uitzondering.

 • Het maximum aantal volwassenen dat gelijktijdig binnen in de Dojo aanwezig mag zijn is beperkt tot 17.
  • Met een effectieve oppervlakte van 171 m2 (9×19) betekent dit ruim 10 m2 per persoon, dit is overeenkomstig de aangeraden oppervlakte vanuit de overheid;
  • Volwassenen kunnen op individuele basis binnen trainen in groepjes van maximaal 2 personen;
  • De onderlinge (minimaal) 1,5 meter afstand wordt ook tijdens de gehele training gerespecteerd.

Algemene regels, bovenop de RIVM basisregels

 • De kleedkamers zijn NIET toegankelijk, zorg er dus voor dat je jouw Karate- of Judopak al aan hebt bij binnenkomst en douche thuis.
 • De kantine blijft gesloten.
 • Toiletten zijn wel toegankelijk.

Bovenstaande informatie schematisch weergegeven

< 18 Jaar 18 < 27 jaar >= 27 Jaar
1,5 Meter afstand:
In het gebouw, niet zijnde de mat
Ja Ja Ja
1,5 Meter afstand:
In het gebouw op de mat
Nee Ja Ja
1,5 Meter afstand:
Buiten het gebouw in de tent
Nee Nee Ja
Groepslessen binnen op de mat? Ja Nee Nee
Groepslessen buiten in de tent? Nee Ja Ja
Individueel trainen binnen op de mat? Nee Ja, max. 2 personen op 1,5 meter Ja, max. 2 personen op 1,5 meter
Publiek incl. ouders Nee Nee Nee
Kleedkamers, Douches, Kantine Nee Nee Nee
Toiletbezoek Ja Ja Ja

Voor het grootste gedeelte van onze leden, de jeugd < 18 jaar betekent, de huidige versoepeling dat ze weer als vanouds kunnen trainen.
Voor hen zullen dan ook weer de oude lesroosters en groepsindeling gaan gelden, deze is te vinden op de BCW website.

Onze volwassen leden zullen nog even op verder versoepeling(en) moeten wachten, voordat we weer als vanouds kunnen trainen.

We houden vertrouwen dat we binnen afzienbare tijd terug zijn bij de oude manier van trainen en zijn ondertussen zeer gelukkig met de versoepeling voor onze jeugdige leden.
Per slot van rekening heeft de jeugd de toekomst!

Zorg goed voor jezelf én voor elkaar en we hopen jullie allemaal in goede gezondheid, maar zeker klachtenvrij, op voor de meesten minimaal 1,5 meter te mogen blijven begroeten aan de Huininkmaat!.

Met sportieve groet,
Het bestuur

Over de auteur

Budocentrum Winterswijk administrator