Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering

Beste ouders/verzorgers en leden,

Het bestuur van Budocentrum Winterswijk nodigt hierbij alle leden en ouders/verzorgers van leden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering, die zal worden gehouden op donderdag 24 juni 2021 in de kantine bij BCW. De aanvang van de vergadering is 20.00 uur.

Aanmelden via wilfred@budocentrum.org dit ivm het kunnen waarborgen van de 1,5 meter.

AGENDA

 1. Opening.
 2. Notulen van de ALV 2020. (notulen liggen vanaf 19:45 ter inzage)
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Jaarverslag 2020. (jaarverslag ligt vanaf 19:45 ter inzage)
 5. Financieel verslag 2020. (financieel verslag ligt vanaf 19:45 ter inzage)
  Verslag kascommissie
 6. Decharge verlening bestuur.
 7. Bestuursverkiezing: het bestuur dient minimaal uit vijf bestuursleden te bestaan.
  André Naberman treedt af als voorzitter.
  Leo te Molder heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van voorzitter.
  Er is een vacature voor een adviserend lid en voor de functie van secretaris.
  André Naberman heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van adviserend lid.
  Namen van (tegen-)kandidaten voor deze functie en openstaande vacature kunnen zich tot 15 minuten voor aanvang van de vergadering melden bij de secretaris (info@budocentrum.org).
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Rooster van aftreden bestuur Budocentrum

Bestuurslid Functie Eerste benoeming Datum herbenoeming Datum aftreden
André Naberman Voorzitter 2012 2018 2021
Jan Willem Peters Penningmeester 2011 2020 2023
Leo te Molder Secretaris 2019 2022
Richard Tetteroo Adviserend lid 2008 2020 2023
Wilfred Wieberdink Adviserend lid 2016 2019 2022

Met sportieve groet,
Bestuur
Budocentrum Winterswijk

Over de auteur

Budocentrum Winterswijk administrator