Budodag 17 juli

Budodag 17 juli

In plaats van een afsluitend zomerkamp, organiseren we zaterdagmiddag 17 juli een Budodag vol
sport en spel activiteiten, buiten rondom het gebouw.

Vanwege de maatregelen, willen we nog steeds vasthouden aan het kiss-and-ride principe.
Let op: thuis lunchen !
Verzamelen: 12.15 uur
Start activiteiten: 12.30 uur
Ophalen: 17.30 uur

De jeugdleden worden in kleine groepjes verdeeld en zullen dan groepsgewijs langs alle activiteiten
rouleren. De kinderen binnen een groepje hoeven geen afstand te houden, maar wel t.o.v. de
begeleiders.

Aan het eind sluiten we af met een lekkere snack dus met volle buik weer naar huis!

Wil je aan deze afsluiting mee doen, geef je dan uiterlijk dinsdag 6 juli op door het inleveren van
opgave formulier. De eigen bijdrage aan deze dag voor de kinderen (10 euro p.p.), zal
via automatische incasso geïnd worden door onze penningmeester.

Info Richard Tetteroo
06-53350550

Over de auteur

Budocentrum Winterswijk administrator