Sitearchief

Zomerkamp

Ook dit jaar is er weer een zomerkamp voor alle jeugdleden van Budocentrum Winterswijk.
Dit jaar is dat van vrijdag 1 juli tot en met zondag 3 juli.

De deelnemers worden vrijdag 1 juli om 19:00 uur verwacht en kunnen zondag 3 juli om 13.00 uur
opgehaald worden.

Natuurlijk is het ook mogelijk om 1 dag mee te doen en/of thuis te slapen. Dit in overleg met Richard.

Zaterdagavond 2 juli vanaf 20.00 uur is er voor ouders/verzorgers, broertjes/zusjes, opa’s en oma’s
een borrel avond. Dit is een ideale gelegenheid om te zien hoe de kinderen zich vermaken en onder
het genot van een hapje en een drankje eens met andere ouders/verzorgers bij te praten.

De kosten voor het zomerkamp voor deelnemers tot en met 8 jaar zijn € 37,50,- en voor deelnemers
vanaf 9 jaar € 50,-. De kosten voor de borrel gaat door middel van consumptiebonnen.
Deelname opgeven via het opgaveformulier. Alle kosten gaan per automatisch incasso.

Tijdens het kamp is het verboden voor de deelnemers om alcoholische dranken mee te nemen.
Ook raden wij het af om kostbare artikelen zoals een mobiele telefoon mee te nemen.
Wij kunnen dit niet alleen organiseren en hebben uw hulp hierbij hard nodig, als u ons wilt helpen
geef dit dan aan op het opgaveformulier.

De ervaring heeft geleerd dat wij de vrijwilligers hard nodig hebben om dit kamp te realiseren.
Vooral de nachtwacht, bestaande uit minimaal 3 personen (minimaal 1x man en 1x vrouw)
Geef je dus op als vrijwilliger en denk niet “een ander zal dit wel doen”.
Ook twee namen per opgave is mogelijk (00:00-0400 en 04:00-08:00)

Het opgaveformulier moet uiterlijk zaterdag 11 juni binnen zijn.
Na deze datum is opgave NIET meer mogelijk!

Algemene Leden Vergadering

Beste ouders/verzorgers en leden,

Het bestuur van Budocentrum Winterswijk nodigt hierbij alle leden en ouders/verzorgers van leden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering, die zal worden gehouden op donderdag 24 juni 2021 in de kantine bij BCW. De aanvang van de vergadering is 20.00 uur.

Aanmelden via wilfred@budocentrum.org dit ivm het kunnen waarborgen van de 1,5 meter.

AGENDA

 1. Opening.
 2. Notulen van de ALV 2020. (notulen liggen vanaf 19:45 ter inzage)
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Jaarverslag 2020. (jaarverslag ligt vanaf 19:45 ter inzage)
 5. Financieel verslag 2020. (financieel verslag ligt vanaf 19:45 ter inzage)
  Verslag kascommissie
 6. Decharge verlening bestuur.
 7. Bestuursverkiezing: het bestuur dient minimaal uit vijf bestuursleden te bestaan.
  André Naberman treedt af als voorzitter.
  Leo te Molder heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van voorzitter.
  Er is een vacature voor een adviserend lid en voor de functie van secretaris.
  André Naberman heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van adviserend lid.
  Namen van (tegen-)kandidaten voor deze functie en openstaande vacature kunnen zich tot 15 minuten voor aanvang van de vergadering melden bij de secretaris (info@budocentrum.org).
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Rooster van aftreden bestuur Budocentrum

Bestuurslid Functie Eerste benoeming Datum herbenoeming Datum aftreden
André Naberman Voorzitter 2012 2018 2021
Jan Willem Peters Penningmeester 2011 2020 2023
Leo te Molder Secretaris 2019 2022
Richard Tetteroo Adviserend lid 2008 2020 2023
Wilfred Wieberdink Adviserend lid 2016 2019 2022

Met sportieve groet,
Bestuur
Budocentrum Winterswijk

Examen Karate

De examens vinden plaats, tijdens de reguliere lestijd.
Bekijk hier de exameneisen.

Clubkampioenschappen & Stijlprijzen

Dit toernooi draait om sportiviteit en het leuk Judo-en.
De winnaars van de stijlprijzen worden bepaald door Jelle Rikkers, hij zou kijken of je
pak goed zit, hoe je inzet is en of je sportief Judo laat zien.

Inschrijfgeld: € 5,- per Judoka

Vaantjes ronde 6

Aanvangstijden worden bekend gemaakt op deze pagina, klik hier voor de tijden.

Vaantjes ronde 5

Aanvangstijden worden bekend gemaakt op deze pagina, klik hier voor de tijden.

Vaantjes ronde 4

Aanvangstijden worden bekend gemaakt op deze pagina, klik hier voor de tijden.

Vaantjes ronde 3

Aanvangstijden worden bekend gemaakt op deze pagina, klik hier voor de tijden.

Vaantjes ronde 2

Aanvangstijden worden bekend gemaakt op deze pagina, klik hier voor de tijden.

Vaantjes ronde 1

Aanvangstijden worden bekend gemaakt op deze pagina, klik hier voor de tijden.