Missie en visie

Missie
Budocentrum Winterswijk wil in een veilige omgeving en op verantwoorde wijze budo gerelateerde sporten en daaraan ondersteunende activiteiten aanbieden, die voor iedereen openstaan. Dit ter verbetering van de lichamelijke en geestelijke conditie, waarbij de vereniging midden in de maatschappij staat en respect, normen & waarden naast algemeen welzijn van alle betrokkenen bij de vereniging centraal staan.  

Visie
Betrokkenen bij Budocentrum Winterswijk hebben om uiteenlopende redenen een binding met de vereniging. Budocentrum Winterswijk houdt rekening met deze verschillende redenen en is erop gericht dat betrokkenen zich binnen de vereniging thuis voelen en deze binding kunnen behouden en versterken. Ondanks dat we budosporten aanbieden die door individuen worden beoefend, zijn we niets zonder elkaar en hebben we elkaar nodig in de verdere ontwikkeling van onze persoonlijke doelstelling(en). Budocentrum Winterswijk staat voor “Individuele ontwikkeling door samenhorigheid !”