Protocol tegen seksuele intimidatie

Budocentrum Winterswijk hanteert een protocol tegen seksuele intimidatie.
Voor meer informatie verwijzen we u graag naar dit protocol.

Als er zich een situatie voordoet waarin een lid zich seksueel geïntimideerd voelt kan deze terecht bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de JBN.
De gegevens van de vertrouwenspersoon vindt u op deze website.