Aanmelden lidmaatschap

Wil je lid worden van Budocentrum Winterswijk? Meldt je dan hier aan! Of toch eerst even proeftrainen dat kan ook.

Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders of verzorgers mede te ondertekenen.
Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
Het inschrijfgeld (€ 12,50) zal eenmalig tegelijk met de eerste contributie worden geïncasseerd.
Bij inschrijving verklaart u op de hoogte te zijn van onze statuten en het huishoudelijk reglement.

Inschrijver verleent hierbij tot wederopzegging SEPA incasso machtiging aan Budocentrum Winterswijk voor het incasseren van de contributie.

 

Inschrijfformulier
Het inschrijfgeld (€ 12,50) zal eenmalig tegelijk met de eerste contributie worden geïncasseerd.