Aanmelden lidmaatschap

Wil je lid worden van Budocentrum Winterswijk? Meldt je dan hier aan! Of toch eerst even proeftrainen dat kan ook.

Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders of verzorgers mede te ondertekenen.
Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
Het inschrijfgeld (€ 12,50) zal eenmalig tegelijk met de eerste contributie worden geïncasseerd.
Bij inschrijving verklaart u op de hoogte te zijn van onze statuten ,het huishoudelijk reglement en de privacyverklaring.

Inschrijver verleent hierbij tot wederopzegging SEPA incasso machtiging aan Budocentrum Winterswijk voor het incasseren van de contributie.

 

Inschrijfformulier
Het inschrijfgeld (€ 12,50) zal eenmalig tegelijk met de eerste contributie worden geïncasseerd.
Indien uw lid wordt bij het Budocentrum Winterswijk, met de sport Judo, dan melden wij u automatisch aan bij de Judo Bond Nederland (JBN). U kunt de JBN vergelijken met wat de KNVB is voor voetbal. De prijzen voor de JBN kunt u vinden onder het kopje Judo, JBN Keurmerk, JBN lidmaatschap. Wij zijn verplicht elk lid aan te melden bij de JBN, dit vanwege ons JBN keurmerk.