Opzegging lidmaatschap

Wij betreuren het dat je hebt besloten om je lidmaatschap op te zeggen. Je dient hiervoor onderstaand formulier te gebruiken. Houdt u rekening met een opzegtermijn van één maand.
Denk je er ook aan het lidmaatschap van de Judobond Nederland (JBN) zelf apart op te zeggen bij de JBN!

Uitschrijfformulier