Ereleden

Leo te Molder

Tijdens de ALV 2018 heeft Leo te Molder na 9 jaar afscheid genomen als voorzitter van Budocentrum Winterswijk.
Voortaan zal Leo de vereniging binnen lopen als erelid van BCW. Deze titel kreeg hij uitgereikt door het bestuur.
Leo, bedankt voor jouw jarenlange inzet en toewijding voor de vereniging.