Algemene informatie

Adres en locatie
Het clubgebouw van het Budocentrum Winterswijk is gelegen aan het begin van het bospad van De Huininkmaat.

Bezoek- en postadres
Budocentrum Winterswijk
De Huininkmaat 1a
7101 JL WINTERSWIJK

info@budocentrum.org

Het clubgebouw is tijdens lesuren bereikbaar op 0543-795108


Oprichting
Het Budocentrum Winterswijk is als “Judo Club Winterswijk (JCW)” opgericht op 19 januari 1954. In deze beginjaren werd voornamelijk Judo gegeven door o.a. medeoprichter Arie Bal en Dorus Persijn. Nadat ook het jiujitsu en karate deel gingen uitmaken van de club, werd op 27 september 1982 de naam gewijzigd in het “Budocentrum Winterswijk (BCW)”. Het voorvoegsel “Budo” is hierbij gebruikt als een verzamelnaam voor een groot aantal Oosterse sporten zoals het Judo, Jiujitsu, Aikido en het Karate waarbij het oude Bushido als oorsprong geldt.

Opening oude Dojo

Op 15 juni 2009 is begonnen met de bouw van het nieuwe Budocentrum. Het oude gebouw was in een te slechte staat om het nog op te knappen. Ook de dojo liet te wensen over. Aan de start van het seizoen 2010 – 2011 is er begonnen met de lessen in het nieuwe pand. De dojo is twee keer zo groot geworden. Zo kunnen eventuele toernooien ook in eigen huis worden gehouden. Daarnaast hebben we een prachtige kantine en twee schitterde kleedkamers met douche mogelijkheid. Naast de sporten van het BCW heeft ook de STOA een ruimte betrokken in het nieuwe pand.


Algemene voorwaarden

Het lidmaatschap van het Budocentrum Winterswijk, dat ingaat na ondertekening van het inschrijfformulier, wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Er kan alleen opgezegd worden door het uitschrijfformulier volledig in te vullen. Als opzegtermijn geldt één maand.

De contributie wordt d.m.v. een automatische afschrijving via de bank- girocentrale per maand geïnd. Bij niet of niet tijdige betaling van de contributie heeft het “Budocentrum Winterswijk” de mogelijkheid het lid de toegang tot de sportlessen te ontzeggen, de vordering ter incasso uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder en het lid te royeren.

Deze algemene voorwaarden van het “Budocentrum Winterswijk” staan ook vermeld in de statuten en het huishoudelijk reglement dat ter inzage ligt in de kantine van de vereniging.

Regelmatig worden foto’s of filmpjes gemaakt van onze sporters. Dit is in de huidige samenleving niet te voorkomen. Indien u bezwaar heeft tegen publicatie van foto’s/filmpjes waar u of uw kind op staat dient u dit schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken.


Nationale sportbonden
Het Budocentrum Winterswijk is voor haar Judo- en Jiujitsuleden aangesloten bij de Judo Bond Nederland (JBN).
Voor de karateka’s is het Budocentrum aangesloten bij de Nederlandse Shin Kyokushin Organisatie (NSKO).
Deze nationale bonden dragen zorg voor de verzekering en staan garant voor de kwaliteiten van onze trainers.
Lees hier wat de JBN voor haar leden doet.