Protocollen

Budocentrum Winterswijk hanteert een protocol tegen seksuele intimidatie.
Voor meer informatie verwijzen we u graag naar dit protocol.

Als er zich een situatie voordoet waarin een lid zich seksueel geïntimideerd voelt kan deze terecht bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de JBN.
Dit is Wouter Koeman en hij is te bereiken via w.koeman@jbn.nl, tel. 06-24910493.


Het Budocentrum Winterswijk hanteert tevens een protocol tegen pesten.
Voor meer informatie verwijzen we u graag naar dit protocol.