Protocollen

Budocentrum Winterswijk hanteert een protocol tegen seksuele intimidatie.
Voor meer informatie verwijzen we u graag naar dit protocol.


Het Budocentrum Winterswijk hanteert tevens een protocol tegen pesten.
Voor meer informatie verwijzen we u graag naar dit protocol.