JBN keurmerk

Op 20 april 2017 heeft Budocentrum Winterswijk het JBN keurmerk ontvangen, dat betekent dat Budocentrum Winterswijk erkend en gecertificeerd is.

Door een wildgroei van allerlei vechtsport- en budoclubs is het voor ouders soms moeilijk een keuze te maken tussen verschillende clubs. Vooral voor wat betreft de competentie van de leraren en trainers, de veiligheid van de accommodatie en de organisatie zijn er nogal wat verschillen tussen clubs/scholen. De Judo Bond Nederland herkende deze problematiek en heeft daarom een Keurmerk voor JBN clubs/scholen in het leven geroepen.

Het doel van dit Keurmerk is de kwaliteit en een veilig sportklimaat (zowel fysiek als sociaal) binnen de club/school zoveel mogelijk te kunnen waarborgen. Dit Keurmerk steunt op 3 pijlers: Goed Beleid, Goed Kader en een Veilige Accommodatie.

Om aan alle voorwaarden te voldoen dient een club/school een goede organisatie te hebben en een duidelijke visie te hebben neergelegd in een Beleidsplan. Tevens dienen er protocollen te zijn omtrent pestgedrag en seksuele intimidatie en dient er van ieder lid een calamiteitenformulier voorhanden te zijn.

Voor wat de leraren betreft, dienen alle leraren in het bezit te zijn van een erkend NOC/NSF diploma leraar A of B en een Verklaring Omtrent het Gedrag. Tenslotte dient de accommodatie ook aan een minimum eis te voldoen voor wat betreft de veiligheid in de sportzaal door bijvoorbeeld een minimum valrand langs de judomat en een maximum aantal kinderen per vierkante meter matruimte.