Prijzen en inschrijven

Contributies
De contributies zijn per maand vastgesteld voor verschillende leeftijdsgroepen. Vanaf het tweede kind tot 19 jaar uit hetzelfde gezin geldt een korting van € 2,50 per kind, per maand. Voor deze kortingsregeling dient u contact op te nemen met de penningmeester om de contributieschaal aan te laten passen!

Elk jaar worden per 1 januari de contributies met 3% verhoogd zoals besloten tijdens de ALV van 4 februari 2003.

Hieronder zijn de prijzen per 1 januari 2022 gegeven.

3 tot 6 jaar € 14,80
6 tot 13 jaar € 18,55
13 tot 19 jaar € 20,20
Senioren € 23,20

Eenmalige inschrijfkosten € 12,50

Bij de contributie zit nog niet het bond lidmaatschap bij. Deze wordt apart in rekening gebracht via de bond.