Prijzen en inschrijven

Contributies
De contributies zijn per maand vastgesteld voor verschillende leeftijdsgroepen. Vanaf het tweede kind tot 19 jaar uit hetzelfde gezin geldt een korting van € 2,50 per kind, per maand. Voor deze kortingsregeling dient u contact op te nemen met de penningmeester om de contributieschaal aan te laten passen!

Elk jaar worden per 1 januari de contributies met 3% verhoogd zoals besloten tijdens de ALV van 4 februari 2003. Hieronder zijn de prijzen per 1 januari 2020 gegeven.

3 t/m 6 jaar         € 13,95
6 t/m 13 jaar       € 17,45
13 t/m 19 jaar     € 19,00
19 jaar en ouder € 22,00

Eenmalige inschrijfkosten € 12,50

Bij de contributie zit nog niet het bond lidmaatschap bij. Deze wordt apart in rekening gebracht via de bond.