Prijzen en inschrijven

Contributies
De contributies zijn per maand vastgesteld voor verschillende leeftijdsgroepen. Vanaf het tweede kind tot 19 jaar uit hetzelfde gezin geldt een korting van € 2,34 per kind, per maand. Voor deze kortingsregeling contact opnemen met de penningmeester om de contributieschaal aan te passen!

Elk jaar worden per 1 januari de contributies met 3% verhoogd zoals besloten tijdens de ALV van 4 februari 2003. Hieronder zijn de prijzen per 1 januari 2019 gegeven.

3 t/m 6 jaar € 13,55
6 t/m 13 jaar € 16,95
13 t/m 19 jaar € 18,45
19 jaar en ouder € 21,40

Eenmalige inschrijfkosten € 12,50

Bij de contributie zitten nog niet het bond lidmaatschap bij. Deze wordt apart in rekening gebracht via de bond.